SKL International; ett internationellt exempel

SKL International; ett internationellt exempel

Experter i en internationell miljö behöver expert-översättningar. 

 

SKL International är en av de ledande organisationerna i Sverige inom lokal och regional förvaltning, decentralisering och lokal demokrati. Företaget ägs av Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) och använder sig av kunskap och erfarenhet från lokal förvaltning i Sverige för att förbättra demokratisk planering och administrering i andra länder. Till dags dato har SKL International varit inblandat i olika projekt i mer än 30 länder världen runt och har en lokal närvaro i Jordanien, Tunisien och Albanien. 

SKL International hörde av sig till Avison då de akut behövde hjälp med att få ett dokument översatt från engelska till franska. Dokumentet innehöll projektreferenser för EU vilka beskrev SKL Internationals projekt i Turkiet, Serbien, Tunisien och subsahariska Afrika. Översättningsarbetet krävde en bra dialog med kunden för en korrekt lokalisering av den industri-specifika terminologin, eller jargong, som användes i projektet. Det här var inga problem för oss, och vi satte igång med att skapa en egen översättningsordlista för SKL International. Projektet gick smidigt och vi har sedan dess fortsatt att arbeta tillsammans med EU-relaterade översättningar från engelska till franska. 

Vi gillar projekt med utmaning som dessa, och vi ser fram emot att jobba vidare med SKL International, med fler översättningsprojekt och fler språk och ämnen.  

Suzanne Krook, SKL Internationals Project Development Manager, säger “Jag vill bara säga att jag är väldigt nöjd med Avisons ansvarstagande och service. Jag har vidarebefordrat företagets uppgifter runt om på kontoret och jag är säker på att någon av oss kommer att höra av oss för hjälp med översättning i framtiden.” 

Vi har haft nöjet att leverera översättningar till många organisationer med närvaro på den internationella marknaden, från SOS Barnbyar till East Capital, ett kapitalförvaltningsföretag specialiserat på Östeuropa och Asien. Från världsledande spel-appen Ruzzle till det allom bekanta DHL. Vi översätter rapporter, prospekt, broschyrer, appar, manualer, hemsidor och mycket, mycket mer, till över 40 av världens ledande affärsspråk. Ta kontakt med oss idag för ett snabbt och fördelaktigt kostnadsförslag*

Avison hjälper även ledande internationella företag med tolktjänster, språk- och kulturkurser, korrekturläsning & copywriting, samt undertextning och dubbning. 

*Vi använder oss av mänskliga översättare. Dessa är erfarna, kvalificerade och bra på vad de gör. Vi använder oss endast av översättningsprogramvara för assisterande hjälp i vårt arbete, för att öka effektiviteten. På grund av detta är vi inte den billigaste byrån på marknaden. Men våra kunder är beredda att betala för det de vill ha sagt meddelas korrekt runt om i världen, med kulturell finkänslighet, och på ett koncist sätt.


Mission Possible: Tolkning för Québecs nationalförsamling (Assemblée Nationale du Québec)

Mission Possible: Tolkning för Québecs nationalförsamling (Assemblée Nationale du Québec)

Avisons tolkar på väg mot Riksdagen en frisk och gnistrande vintermorgon

Vid Québecs nationalförsamling behandlas frågor i allmänhetens intresse och Québecs valda representanter utövar där sina roller som lagstiftare och förmän, i Québec, Kanada. 

I januari sändes en delegation från församlingen till Stockholm för att diskutera säkerhetsfrågor med en expertgrupp från Sveriges Riksdag. En grupp bestående av svenskar och fransktalande kanadensare som skulle diskutera frågor kring säkerhet, övervakning, val och andra säkerhetsfrågor var verkligen i behov av hjälp för att kunna kommunicera med varandra! 

Avison ordnade med 2 erfarna simultantolkar mellan svenska och franska för att underlätta presentationerna och diskussionerna. Med hjälp av dessa experters tolkning i realtid kunde de betydelsefulla besökarna (som inkluderade nationalförsamlingens talman och chefsinpiskare) komma igenom sin fullspäckade agenda inom den givna tidsramen. 

Simultantolkning (i realtid) kräver mycket skicklighet. Och vi använder oss endast av erfarna och kvalificerade tolkar. I fall som detta är man tvungen att byta ut tolk efter 30-40 minuter på grund av den extrema koncentration som krävs. Så vi hade 2 svenska<>franska-tolkar på plats, med tolkutrustning, under dagens gång.  

 Olivier Lemieux Périnet från församlingen var extremt nöjd: “Att göra affärer med Avison är verkligen ett nöje. Bra kontakt, bra service…Jag skulle inte tveka en sekund att rekommendera er!” 

 

Avison Communication är en översättnings- och språkbyrå med bas i Stockholm, Sverige. Vi hjälper kunder runt om i landet och över hela världen med professionell översättning, tolkning, språkinlärning samt korrekturläsning/copywriting. Vi jobbar med över 40 olika språk. För mer information om våra tolktjänster, klicka här.

Eller om du vill få reda på mer om våra övriga språktjänster eller behöver ett kostnadsförslag för en översättning (gratis), klicka här.  

 


Gör din speakerröst hörd

Gör din speakerröst hörd

En bra företagsfilm, webbreklam, animerad reklamfilm eller ett slående videoklipp behöver både ses och höras. 

Avison producerar filmer ihop med ledande filmproduktionsbolag som kan ses och höras i hela världen tack vare undertexter eller en speakerröst på olika språk. Den proffsiga reklamen för Instabridge här nedan har i skrivande stund setts av över 100 000 tittare. Och Flikkt-animeringen har visats över 90 000 gånger. Avison har gjort speakerrösten till dessa filmer. Vi jobbar även med undertextning och har samarbetat med kunder som Electrolux och Meter Television. Dessa exempel är på engelska, men vi översätter och lokaliserar till över 40 av världens vanligaste affärsspråk

Niklas Agevik, VD för Instabridge, säger att ”Avison har gjort ett fantastiskt jobb med speakerrösten till vår reklamvideo, som nu har mer än 100 000 visningar. De gjorde ett proffsigt jobb rakt igenom, från inlevelse till tajming och ton. Och de tog sig an uppdraget med väldigt kort varsel. Dessutom älskar vi den eleganta brittiska accenten i vår film.” 

 

Skulle du vilja översätta och lokalisera en film eller ett kort reklamklipp för andra marknader, med hjälp av professionell speakerröst och/eller undertextning? Vi kan hjälpa dig översätta filmen såväl som nyhetsbrev, webbplatser, appar och andra dokument till mer än 40 av världens vanligaste affärsspråk. Avison Communication är en Stockholmsbaserad byrå som är ledande inom översättning, lokalisering, transcreation (kreativ anpassning), korrekturläsning och copywriting. Vi erbjuder även tolkning, språk- och kommunikationsträning och tvärkulturella konsulttjänster. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa till med att göra din speakerröst hörd.


 

Gränsöverskridande talang

Gränsöverskridande talang

Kruger Cowne är en av Europas främsta talangbyråer, och är erkänd i hela världen. Som en ledande talangbyrå vet Kruger Cowne hur viktigt det är att göra ett gott intryck, vare sig det gäller en företagsmiddag, ett biståndsevenemang eller i det offentliga rummet. Och detta gäller även för företagets kommunikations- och marknadsföringsmaterial.

Kruger Cowne ger ut ett nyhetsbrev för att konsolidera sin verksamhet i de nordiska länderna och som ett kostnadseffektivt och viktigt komplement till tryckta medier och PR. Caligraph är den svenska marknadsförings-och kommunikationsbyrå som har fått i uppdrag att hjälpa till att sätta ihop nyhetsbrevet och få ut det på den nordiska marknaden. Caligraphs tjänster innefattar projekthantering, copywriting för webben och traditionella medier, spökskrivning och e-postmarknadsföring. MailDirect är e-kommunikationsverktyget som används för kampanjerna här i Norden. 

Avison Communication samarbetar med Caligraph för att garantera att översättningarna av Kruger Cownes nyhetsbrev till norska och finska håller den höga professionella nivå som kunden kräver. Genom att använda översättare med erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation, ser vi till att budskapet i nyhetsbrevet lokaliseras och är passande för slutkundens läsare i Norge och Finland.  

Julieta Spoerer, projektledare på Caligraph, säger att: ”För mig handlar det om att hitta personer och företag som kan leverera hög kvalitet till min kund och samtidigt göra mitt liv enklare. Det är precis vad Avison gör. De är kunniga, skickliga och väldigt lätta att arbeta med på översättningsprojekt. Jag behöver bara skicka över materialet och vänta på det utmärkta resultatet. En win/win-situation för mig och mina kunder.” 

Har ni ett nyhetsbrev eller någon annan typ av marknadsföringsmaterial som ni skulle vilja översätta och lokalisera för andra marknader? Vi kan hjälpa er att översätta era nyhetsbrev, webbplatser, appar, dokument eller filmer till mer än 40 av världens vanligaste språk. Avison Communication är en Stockholmsbaserad byrå som är ledande inom översättning, lokalisering, transcreation (kreativ anpassning), korrekturläsning och copywriting. Vi erbjuder även tolkning, språk- och kommunikationsträning och tvärkulturella konsulttjänster. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa er att kommunicera över gränserna.  

 

 

 

 

 

 

 


Avtal24; juridiska översättningar med bara ett knapptryck

Avtal24; juridiska översättningar med bara ett knapptryck

Avtal24 är ett innovativt svenskt företag som erbjuder ett helt nytt sätt för både enskilda och företag att ta fram omfattande juridiska dokument av hög kvalitet. Skapa avtal, testamenten, fullmakter och mycket mer via ett enkelt onlinesystem.

När detta spännande, unga företag såg en möjlighet att erbjuda sina tjänster på både engelska och svenska behövde det en modern och samtidigt etablerad översättningsbyrå. Företaget kom till Avison Communication och vi skapade en tilläggstjänst för översättningar för Avtal24 att erbjuda sina kunder*.

För det här samarbetet använder vi bara översättare med juridisk bakgrund och erfarenhet av översättningsbranschen. Vi granskar och testar våra översättare noggrant innan vi tar in dem som del av Avisons översättningsteam. Vi har sysslat med det här i över 10 år, så vi kan översättningar!

Aleksandra Derikonja, advokat och operativ chef på Avtal24 säger: ”Vi har en stor efterfrågan från kunder som vill ha kvalificerade översättningar men som inte behöver eller vill betala för en auktoriserad översättning. Ett typisk exempel är när ena parten i ett äktenskap inte behärskar svenska och egentligen bara är ute efter att förstå innehållet i sitt äktenskapsförord, för dessa kunder är denna tjänst ett mycket prisvärt och bra alternativ.”

Vi siktar på att hela tiden förbättra de tjänster som Avtal24 tillhandahåller genom sitt översättningstillägg och ser fram emot att erbjuda juridiska översättningar till fler språk inom en överskådlig framtid.

Har ni en innovativ produkt eller tjänst som ni vill lokalisera för försäljning internationellt? Vi kan hjälpa er att översätta ert program, er webbplats eller era dokument eller filmer till mer än 40 av världens vanligaste språk. Avison Communication är en ledande leverantör av tjänster inom översättning, lokalisering, transkreation, korrekturläsning och copywriting. Även tolkning, språk- och kommunikationsutbildning och tvärkulturella konsulttjänster ingår i vår tjänsteportfölj. Kontakta oss redan i dag för att diskutera hur vi kan utforma ett innovativt samarbete tillsammans.

 

*Vi kommer inte att tillhandahålla en översättning av ett dokument som skapats med Avtal24:s tjänst om ni kommer direkt till oss. Använd endast Avtal24:s onlinetjänst och översättningstillägget.


 

BEHOVSSTYRD VENTILATION. I BEHOV AV ÖVERSÄTTNING

BEHOVSSTYRD VENTILATION. I BEHOV AV ÖVERSÄTTNING

Energieffektiv ventilation med maximal kontroll. Tyst. Dragfritt. Flexibelt. Grönt, skönt och ekonomiskt. Lindinvent förser sina kunder med produkter för professionell luftflödesstyrning i varierande miljöer. Företaget har även som mål att skona miljön och minimera energiförbrukningen för byggnader.

Avison Communication hjälper Lindinvent med deras kommunikationsstrategi, genom att tillhandahålla tekniska översättnings- och lokaliseringstjänster från svenska till engelska. Hittills har vi arbetat med stora delar av företagets hemsida och produktbeskrivningar. Vid denna typ av tekniska översättningar måste man även arbeta kreativt. Därför har vi använt oss av översättare med erfarenhet inom copywriting, som samtidigt har den tekniska bakgrund som krävs för det här fältet. 

Marknadskoordinatorn Nicole Lindborg säger: ”Avison hjälper oss med vår internationella expansion genom professionella och flexibla översättningstjänster.”

Fler tekniska översättningsprojekt till andra språk är på gång, och vi ser fram emot att bygga upp en givande relation med detta spännande internationella företag. 

Har ditt företag behov av tekniska översättningar? Har eller planerar ni en internationell marknadsföringsstrategi? Kontakta i så fall oss för att diskutera översättning och lokalisering. Avison Communication är en ledande leverantör av tjänster inom översättning, lokalisering, transkreation, korrekturläsning och copywriting som arbetar med över 40 av världens affärsspråk. Även tolkning, språk- och kommunikationsutbildning och tvärkulturella konsulttjänster ingår i vår tjänsteportfölj. 

 


 


Språkkurser för Fjärran östern – Crown Worldwide

Språkkurser för Fjärran östern – Crown Worldwide

Crown Worldwide AB erbjuder strategiska omplaceringar för multinationella företag och statliga myndigheter. Med kontor på fler än 265 platser har Crown ett naturligt globalt perspektiv.

Avison är stolta över att vara Crowns lokala partner i Sverige för kultur- och språkkurser för Crowns slutkunder.

Det senaste projektet bestod av skräddarsydda introduktionskurser i kinesiska (mandarin) och kinesisk affärs- och socialkultur för Stora Enso. Det är en utmaning för dessa yrkesmän att ryckas upp med rötterna och börja om i ett nytt land, särskilt ett avlägset land som är väldigt olikt Sverige, med en ekonomi och ett samhälle som genomgår stora förändringar i ett högt tempo. Vi har erbjudit samma tjänster till deras kunder som flyttat till Indien och språket var då hindi.

Avison förbereder dessa personer med grunderna för att starta ett nytt liv i en hektisk kinesisk stad: mandarin språkkurser för nybörjare, tecknens betydelse och hur man klarar sig! De får också insikt i kinesisk kultur, hur man gör affärer i Kina och vilket uppträdande som förväntas av dem i möten och offentligt. Våra kvalificerade lärare, med kinesiska som modersmål, lugnar inlärarna och ger dem verktygen och sjävförtroendet för denna stora omplacering.

Vi ser fram emot att samarbeta med Crown på liknande projekt med andra spännande globala kulturer och utmanande språk.

Avison Communication erbjuder språkkurser och kulturkurser för yrkesmän i de största affärsspråken. Vi arbetar också med översättning, lokalisering, transcreation, korrekturläsning och redigering av affärsmaterial, allt från appar till kontrakt, på över 40 språk. Kontakta oss om ditt företag behöver en lokal närvaro på en global marknad.

 


Iögonfallande. Sticky översättning

Iögonfallande. Sticky översättning

Sticky är det enda medieteknikföretag som erbjuder en plattform för att säkerställa att era reklamannonser blir sedda. Stickys plattform bygger på en exceptionell ögonavläsningsteknik som använder sig av konsumentens egna ögonrörelser för att registrera vilka annonser man tittar på. 

Avison Communication försäkrar att Stickys klienter runtom i världen, vilka inkluderar P&G, L’Oreal, AOL, och GroupM, kan använda sig av denna plattform på en mängd olika språk. Vi översätter och språklokaliserar marknadsundersökningsblanketter för företaget på åtskilliga språk såsom Engelska, Svenska, Kinesiska (förenklat Mandarin), Danska, Holländska, Arabiska, Tyska, Spanska, Italienska och Finska. 

Josefina Rickardt, Global Marketing Manager, säger ”Avison levererar alltid översättningar med hög kvalité och på kort tid – vi är glada över att ha en sådan fantastisk partner som hjälper till i utvecklingen av vår verksamhet.”

Avison har försett Sticky och dess marknadsundersökningsavdelning EyeTrackShop med översättningar sedan några år tillbaka, och har sett hur företaget fått stora internationella framgångar och en ledande position inom sitt område.  

Vi ser fram emot fler år av detta framgångsrika översättningssamarbete och kanske också fler språk att arbeta med. 

Avison är en språkservicebyrå specialiserad på översättning, språklokalisering, transcreation, copywriting och redigering. Vi jobbar med översättning av digitalt relaterade ämnen såväl som av klassiskt tryckt text, från appar till kontrakt, och på 40 av världens affärsspråk. Andra tjänster inkluderar språk- och kulturträning, tolkning samt inspelning av speakerröst och undertextning av film på olika språk. Kontakta oss här om ditt företag också är i behov av lokal närvaro på en global marknad. 


Kylig översättning – bra kyl- och värmelösningar kräver bra översättning

Kylig översättning – bra kyl- och värmelösningar kräver bra översättning

Översättningsbyrå åt Chiller

Chiller Oy är en ledande leverantör av energieffektiva och funktionella kyl- och värmelösningar. 

Avison Communication är glada över att vara Chillers översättningsbyrå och lokaliseringspartner för både deras tidning Green Future och för utvalda artiklar från deras webbplats.

Hittills har vi hjälpt Chiller att marknadsföra sina produkter, som bl.a. kan hittas i Mood Gallerian i Stockholm, på många olika språk. Projekten har bestått av att översätta från svenska till engelska, svenska till finska, finska till engelska och engelska till norska. 

Chiller Oys VD Heikki Lahdenperä berättar: “Avison Communication översättningsbyrås tjänster passar vår marknadsstrategi, särskilt vid skapandet av vår kundtidning Green Future.

Tidningen publiceras på fyra olika språk och distribueras i de nordiska länderna. Avison Communication hjälper oss att synas internationellt.”

Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Chiller med deras internationella kommunikationsstrategi. Om ditt företag behöver kyl- eller värmelösningar i toppkvalitet, kan ni läsa Green Future här.

Om du vill prata med oss om din internationella marknadsstrategi hör av dig till oss. Avison Communication är ledande inom översättning, lokalisering, transcreation, korrekturläsning och copywriting på över 40 av världens största affärsspråk. Vi hjälper dessutom företag att utvecklas internationellt genom språkkurser och kommunikationskurser och mångkulturella konsulttjänster. 

 


 


Läs böcker på din iPad. Lär dig engelska

Läs böcker på din iPad. Lär dig engelska

Gillar du att läsa böcker på engelska? Läser du e-böcker på din iPad? Använder du ibland en ordbok för att kolla upp svåra ord? Om du svarade ”ja” på någon av dessa frågor ska du testa Flikkt på din iPad. Flikkt är en gratis läsapp som låter dig plugga på engelskan samtidigt som du får tillgång till omedelbara, sammanhangskänsliga definitioner och översättningar av svåra ord (gjorda av människor, inte maskiner!) Du kan spara orden du vill plugga mer på och använda dem i vokabulärövningar samt testa dig själv med roliga ordlekar. Alla Flikkts böcker säljs till bra priser och tjänsten levereras med en gratis e-bok per användare.  

Just nu erbjuder Flikktbiblioteket några av de riktigt stora klassikerna samt ett par lättlästa böcker från Cambridge University Press (perfekta för språkstudenter!), och det beräknas bara växa sig större och större.  

Utöver iPad-appen finns det även en webbaserad version av Flikkt. Denna är perfekt för användning i skolor och har en klassrumsfunktion som ger lärare möjligheten att följa med i sina elevers läs- och språkutveckling. Fördelen med Flikkts översättningar och definitioner är att ingen av dem är maskingenererade. De är alla gjorda av människor, av språkexperter och professionella översättare. Detta innebär att användaren kan se exakt vilket ord som ska användas i vilket sammanhanget – ett verkligt genombrott på området för språkinlärning. Avison agerar som översättningsbyrå och språkkonsult åt Flikkt. 

Prova Flikkt för iPad här, eller för webben här.  

 

Request a translation proposal. Begär offert på översättning

Call us

Work for us. Jobba åt oss

GET THE AVISON NEWSLETTER

Partners & länkar. Partners & links

Följ AVISON på twitter

Avison på Facebook

*

AVISON ARKIV

UC